Tilbage

Om projektet

I kølvandet på de dødsfald, der er forårsaget af Covid-19-pandemien, og som forværres af de begrænsninger, der er pålagt normale sociale og kulturelle manifestationer af sorg, og manglen på en national folkesundhedsstrategi for sorg og en uddannelseskultur om døden, forventes det, at virkningen på de efterladtes mentale sundhed vil være betydelig.
Projektet "AURORA@COVID19-EU" har til formål at fremme en velformuleret reaktion til støtte for sorg og sorg i kølvandet på COVID-19-pandemien. Projektet vil udvikle uddannelsesressourcer til kliniske psykologer, formelle og uformelle aktører samt en vejledning om bedste praksis. Disse sundhedsprofessionelle vil intervenere direkte over for de efterladte med støtte fra deres nationale sundhedssystemer og dermed blive formidlere af god praksis i partnerlandene og i hele Europa. Projektet omfatter også en fællesskabsstrategi for at nå ud til de efterladte, især de mest sårbare, og dermed forbedre adgangen til passende interventioner.

Outputs

RESULTATER

R1

Uddannelseshåndbog for kliniske psykologer

R2

Uddannelsesmanual for direkte agenter

R3

Uddannelsesmanual for direkte agenter

R4

Vejledning om god praksis

Subscribe now and receive our newsletter and much more!

    The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    da_DKDanish