Tilbage

OM OS

Om projektet

AURORA@COVID19-EU-projektet har til formål at udvikle uddannelsesressourcer og fremme god praksis og uddannelse af formelle og uformelle aktører i forbindelse med død og døende i tider med covid-19-pandemien.

Dette strategiske partnerskabsforslag involverer forskere og sundhedspersonale, der direkte griber ind over for de efterladte i tider med COVID-19-pandemi, fra forskellige europæiske lande, såsom Portugal, Spanien, Italien og Danmark, der allerede er integreret i støttenetværk i deres respektive sundhedssystemer. Disse partnere drager fordel af deres ekspertise i forbindelse med død og døende under COVID-19-pandemien og privilegeret adgang til sårbare, efterladte mennesker og vil oprette uddannelsesmanualer til forskellige fagfolk (R1, R2, R3) for at undertrykke det identificerede underskud af specialuddannelse og færdigheder vedrørende dødsfald og døende.

Endelig vil partnerne med viden og input fra denne forenede, artikulerede respons, der involverer uddannelsesarrangementerne, den kliniske undersøgelse og formidlingen af fællesskabsstrategien, udvikle en manual med retningslinjer for god praksis for efterladte (R4).

ette konsortium består af 5 forskellige EU-partnere fra Portugal, Spanien, Italien og Danmark. En kombination mellem offentlige og private organisationer, der er involveret i uddannelse af fagfolk fra et bredt spektrum til at håndtere efterladte, vil gøre det muligt at lære af de forskellige kulturelle sammenhænge og forskellige niveauer af ekspertise inden for sorg og sorgstøtte.

Følgende organisationer er involveret:

  1. University of Maia (ISMAI hostet af Maiêutica) - er et privat universitet i det nordlige Portugal. UMAIA har et vigtigt forskningscenter i psykologi (UNIDEP) med flere Erasmus+ projektdeltagelser og koordinering. Flere undersøgelser i psykoterapi og klinisk sundhed er blevet udført i UNIDEP siden 2010)
  2. CHUSJ - Psykologi Service fra Hospital São João er et offentligt universitetshospital i det nordlige Portugal. Denne service involverer mere end 20 kliniske psykologer, hvoraf tre er specialiseret i sorg og sorgintervention og forskning, der praktiserer i Palliative Care Services leveret af denne institution. Denne service er et af de fem portugisiske nationale referencecentre inden for offentlige sundhedstjenester, udpeget af det nationale sundhedsagentur i Portugal (Direção Geral de Saúde) til behandling af sorgkomplicerede reaktioner.
  3. Universidad Pontificia de Comillas - er et privat universitet i Madrid, Spanien, der tilbyder et universitets kandidatuddannelse om klinisk og sundhedspsykologi. Teamet, der er involveret i dette projekt, har omfattende klinisk og forskning inden for psykoterapi og spiritualitet og arbejder i en universitetsrådgivningstjeneste åben for Madrid-regionen. University of Comillas har haft flere Erasmus+ deltagelser.
  4. University of Salento - er et dynamisk ungt universitet i Lecce, Italien, som er vokset hurtigt i de senere år og konsoliderer og styrker sin rolle som hjørnestenen i det lokale kulturelle og sociale system. Det har en nyetableret universitetsrådgivningstjeneste, der er åben for det omgivende samfund.
  5. The Danish National Center for Grief (DNCG) – was founded in the year 2000. The DNCG has four offices around Denmark and is increasingly engaging and cooperating with the bereavement community internationally. It has already trained more than 4500 professionals in this area. The DNCG also undertakes clinical research, training and education for professionals across sectors and is responsible for establishing national clinical guidelines for grief intervention in Denmark.

Dette internationale partnerskab for samarbejde vil være bedre rustet til at styrke medfølende samfund (af sundhedsarbejdere, formelle og uformelle arbejdstagere), især i Spanien, Italien og Portugal, ved mere effektivt at offentliggøre den rolle, som det bredere samfund kan spille i sorgstøtte og ved at tilbyde fleksible sorgtjenester, der er målrettet hver gruppe af efterladtes behov.

RESULTATER

R1: Uddannelseshåndbog for kliniske psykologer

Baseret på DNCG's ekspertise og tilpasset de udfordringer, der er forbundet med pandemien, vil DNCG lede alle partnere i udarbejdelsen af dette projektresultat og efterfølgende være vært for og tilbyde et uddannelseskursus for kliniske psykologer. Denne uddannelsesmanual og dette kursus vil støtte disse praktikanter i uddannelsen af andre kliniske psykologer (i deres lokale lande) til at gribe ind over for højrisikogruppen af efterladte, som har et stort behov for støtte og eventuelt komplicerede sorgreaktioner. Inden for rammerne af dette partnerskab vil der også blive gennemført en pilotaktivitet i form af en klinisk intervention for efterladte personer for at vurdere effektiviteten af dette interventionsprogram til forebyggelse og lindring af langvarig sorg under COVID-19-pandemien, som vil blive gennemført i to lande - Portugal og Spanien.

Uddannelsesmanual for direkte agenter

Dette output henvender sig til en selektiv målgruppe af fagfolk, der ikke arbejder inden for mental sundhed, og støtte fra praktiserende læger, plejehjem, hospitalsprofessionelle og farmaceuter. Denne uddannelseshåndbog for direkte agenter vil blive udbredt og anvendt i en pilotfase af lokale faglige uddannelser gennem online-uddannelsesarrangementer af to dages varighed for disse fagfolk.
De fagfolk, der er villige til at modtage denne uddannelse, vil derefter være bedre forberedt til at gribe ind over for målgruppe 2 af efterladte (moderat risiko og behov af middelhøj grad, men dog akut sorg) og også til at vurdere og henvise de efterladte med høj risiko til de relevante tjenester.

Uddannelsesmanual for direkte agenter

Denne uddannelsesmanual for indirekte agenter henvender sig til behovene hos uformelle støtteydere, ikke-formelle omsorgspersoner, sociale gatekeepers, familiemedlemmer osv. Denne uddannelsesmanual vil blive udbredt og anvendt i en pilotfase af lokal faglig uddannelse gennem online-uddannelsesarrangementer af en dags varighed.

R4: Vejledning om god praksis

Håndbogen om retningslinjer for god praksis vil samle alle partneres bidrag og projektresultater for at styrke god praksis for uddannelse i og støtte til sorg og sorg i overensstemmelse med den trestrengede folkesundhedsmodel. Den har også til formål at tage fat på de specifikke hindringer, der er opstået i forbindelse med uddannelse og udbredelse af praksis, og hvordan de kan overvindes.
Det er derfor vigtigt at forbedre dens komplementaritet til uddannelsesmanualerne som et resultat med hensyn til styrkelse af alle deltagernes viden. Retningslinjerne for god praksis for efterladte vil desuden være illustrative med hensyn til at samle alle projektets resultater og illustrere både god praksis og problemer, der præsenteres på en systematisk og struktureret måde, nemlig behovet for at fremme en samlet, fælles reaktion for at overvinde virkningerne af COVID-19-udbruddet i forbindelse med sorg- og sorgspørgsmål og fremme mere adaptive genopbygningsprocesser efter et tab hos sårbare, efterladte mennesker i de involverede lande og for at forbedre god praksis hos de fagfolk, der er i kontakt med efterladte mennesker.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

da_DKDanish